راز جذب پول در ایران با استفاده از قانون جذب

حتما در مورد راز جذب پول به وسیله قانون جذب شنیده اید

در این مقاله میخواهم پرده از بزرگترین راز جذب پول با قانون جذب بردارم  . اگر خواهان پول هستید شما فقط باید یک کار را انجام دهید. این کاری است برخی از ثروت مند ترین افراد ابن سیارہانجام داده اند.ابن مطلبی است که در فرهنگ های باستانی مختلف نوشته شدہ و هنوزم به عنوان بزرگترین راز برای رسیدن به ثروت و چذب پول است.

این کاری است که انجام داد نشں برای هر کسں پول به ارمغان می آورد. اما در عین حال عده ای بسیار از انجام آن می ترسند. جان دی راکفلر از زمانی که یک بچه بود آن را در زندگی اش اعمال می کرد.

 

آن را انجام داد او نیز سرمایه دار برجسته ای شد. بزرگترین راز پول در آوردن در تاریخ چیست؟او تبدیل به یک میلیاردر شد. اندروکارنگی:

کدام روشں برای هر کسی جوابگوست؟

بخشش پول، درست است، آن را ببخشید. شاید برایتان تعجب آور باشد که با بخشیدن پول میتوانیم به راز جذب پول با استفاده از قانون جذب پی برده و آن را فعال کنیم .

بخشیدن به کسانی که کمک تان میں کنند، دنیای درونی تان را لطیف تر می سازد.

آن را به کسانی ببخشید که الهاها بخش تان هستند، به شما خدمت میں کنند، الھام بخشں تان هستند، کسانی که به شما عشق می ورزند.

پول را ببخشید بدون اینکه از دیگران انتظار بازگشت آن را داشته باشید اما این رابدانید که پول تان چند برابر بازمی کردد.

 

پیشنهاد میکنم برنامه ریزی ترموستات ثروت شما توسط ناپلئون هیل حتما بخوانید

 

راز جذب پول _ جذب فوری ثروت _ قانون جذب ثروت

راز فعال کردن قانون جذب پول و ثروت در ایران

این مقاله از چنین چیزی به عنوان راز جذب پول و ثروت باد می کند.

من هیچ وقت ننوشته «پول طلب کنید و ثروتمند شوید».

حرفی که من می خواستم بزنم ابن بود که با بخشش پول شما رضایت معنوی را دریافت خواهید کرد و قانون جذب پول برایتان فعال خواهد شدورازجذب پول همین است .

به کسانی که از من درخواست پولی کردہ بودند مفھوم اصلی بحث را توضیح میدهم . البته هیچ کدام از انها جوابم را ندادند :

من این تجربه را به ۲ دلیل در اینجا می آورم :

ا – از کسی پولں گدایی نکنید در صورت انجام این کار انتظار ثروت نداشته باشید. کافی ست به گداهای خیابانی نگاهی کنید. آن ها اصلا شبیه خوشبخت ها زندگی نمی کنند. آن ها فقط با این کار مقداری پوں جمع آوری می کنند. به کسانی نگاہ کنید که تنها کارشان جمع آوری سرمایه است. ایا کلید حل ماجرا را دریافتید.؟

۲_فراوان ببخشید بدون ابنکه ترسیں داشتہ باشید. بدون ابنکه از آن شخصل انتظار بازگشت داشته باشید ببخشید.

به شرط اینکه چنین کاری کنید ، خواهید دید که قانون جذب پول برایتان فعال میشود .این است بزرکترین راز جذب پوں در طوں تاریخ !

«اگر می بینی، لمسش کن اگر لمسشں می کنی، احساسشں کن اگر احساسشں می کنی، دوستشں بدار

اگر دوستش داری، بیخش…»

شاید با خود بگویید من سالهاست که پول می بخشم اما موفقیت مالی نصیب من نشده است حتما شما روش درست بخشیدن پول با استفاده از قانون جذب پول را نمیدانید :

خانمی پشت تلفن سوالی داشت:

– من سال هاست که پول می بخشم و هیچ گونه موفقیتی در زندگی ام مشاهدہ نکردہ ام دقیقا کجای کار را اشتباه کردہه ام؟

پول تان را کجا بخشیدید؟

به مسجد محل پرسیدم : چرا پول تان را به آن جا بخشید ید؟ نیاز داشتند – وقتی پول رامی بخشیدید چه احساسی داشتید؟

– احساس کردم که با کمکه آن ها را از چاله بیرون می آوم- خب احساس واقعی تان چه بود؟

لحظه ای سکوت کرد. جواب داد: خب درد آور بود. وقتی چک را می نوشتم حس بدی داشته ام .گفتم این خوب نبود

توضیح دادم اگر به هنگام بخشیدن پوں حسں بدی دارید، پسں پول تان را با احساسں بدی تقسیم کردہ اید. شما احتمالا نمی خواستبد احساس بدی را جذب کنید پس از دادن پول بیشتر امتناع کرده اید. — وای تا امروز به این شیوہ به مشکل نگاه نکردہ بودم ادامه دادم اگر به این خاطر کمک کرده ابد که کسی از شما و یا حتی برایش التماس کرده است پس فقط به نیازش پاسخ دادہ اید، اگر میخواهید افزایش ثروت را تجربه کنید ،باید هروقت احساس خوبی داشتیدببخشید.

 

راز جذب پول و ثروت در ایران _ راز جذب پول _ قانون جذب _ استر هیکس _ نایاب نت

در کتاب قانون جذب ثروت استر هیکس به چنین موضوعی اشاره شده است 

بخششں به کسی که نیاز دارد کار مورد پسند و شریفی است۔ به آن کار ادامه بدهید اما مسئله ی من در حالں حاضر این نیست ۔ او گفت: فهمیده ام من نتوانسته به او کمکی کنم بجز اینکه از کائنات خواستم به او در فھم ماجرا کمک کنم.

پرسید او چه چیزی را فهمیدید؟

گفت آن زمان به مسجد که تحت فشار مالی شدید بود کمک می کردم اما حالا بایستی پول ها را به جابی ببخشم که در قلبم رضایت معنوی را احساس میکنم گاهی اوقات به مسجد گاهی اوقات نه .

گفتم: درست است. متوجه شدید!

شما می توانید پول تان را به معلر دلیلی که دوست داشته باشید ببخشید. من به هلال احمر، صندوق بیمار ان سرطانی و ….. کمک می کنم اما انتظار افزایش ثروتم را از طرف آن ها ندارم .این نوع سخاوت کمک کننده هست اما ضرورتا فعال کننده ی این قانون ببخش پول نیست. این قانون معنوی هنگامی فعال می شود که شما آزادانه هرجاکه خواستید، آن هم بدون توقعی از اینکه چطور، چگونه و چه روزی ثروت تان به خاطر آن افزایش می بیابد، ببخشید.

اگر بخششں دارایی به امور خیریه موجب احساسں خوب در شما شود باعث شده اید این قانون جذب پول را فعال کند، اما اگر ابن احساس را نداشته باشید، پس احتمالا به مردم نیازمند کمک کرده ابد والبته این کار شریف و مورد پسندی است. می کوبیم به این کار را ادامه بدهید.

قانون جذب فوری ثروت و پولدار شدن 

باز هم به یکی بزرگترین راز جذب فوری ثروت و پول برمی گردیم . شما زمانی میتوانید راز جذب پول را فعال کنید که هر وقت خواستید پول را با رضایت قلبی و صد البته با احساس خوب بازهم تاکید میکنم با احساس خوب ببخشید وهیچگونه توقعی نسبت به اینکه این پول چه زمانی و چگونه به شما باز گردانده میشود نداشته باشید.


منبع : سایت نایاب نت 

فردین حیدریفردین حیدری

علاقه زیاد من به کسب و کار اینترنتی , قانون جذب و اصول موفقیت باعث شد نایاب نت رو راه اندازی کنم. من عاشق کسب و کار اینترنتی آموزش محور و موفقیت هستم امیدوارم با راه اندازی این وب سایت بتونم به دوستان عزیزم که در این زمینه دوست دارند فعالیت کنند کمک کنم.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

    صمد آذری پاسخ

    مطلب مفید و جذابی بود ممنون موفق باشید